Βήχας και αιμόπτυση

Η αιμόπτυση μπορεί μερικές φορές να είναι το πρώτο σύμπτωμα της καρδιοπάθειας. Η στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας είναι η συνηθέστερη κατάσταση όπου εκδηλώνεται αιμόπτυση και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ευθύνεται η πνευμονική συμφόρηση, η οποία προκαλεί ρήξεις πνευμονικών αγγείων.

Βήχας συμβαίνει επίσης σε καταστάσεις που προκαλούν πνευμονική συμφόρηση και μερικές φορές σε ασθενείς με στένωση μιτροειδούς ο βήχας εμφανίζεται στη διάρκεια άσκησης. Άλλη αιτία επίμονου, ξηρού βήχα είναι τα αντιυπερτασικά φάρμακα της κατηγορίας Α ΜΕΑ (αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης)

Σε ασθενείς με καρδιαγγειακή πάθηση είναι δυνατό ο βήχας να αποτελεί εκδήλωση πίεσης του βρογχικού δένδρου. Η διεύρυνση του αριστερού κόλπου μπορεί να πιέζει τον αριστερό κύριο βρόγχο, και ο ερεθισμός του να προκαλεί βήχα.