Βράγχος φωνής στις καρδιοπάθειες

Το βράγχος της φωνής σαν εκδήλωση καρδιοπάθειας είναι πολύ σπάνιο σύμπτωμα. Παρατηρείται σε μεγάλη διεύρυνση του αριστερού κόλπου από στένωση της μιτροειδούς και σε διαχωρισμό αορτής. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις πιέζεται το αριστερό παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο και προκαλείται βράγχος φωνής.