Διάταση ήπατος και καρδιοπάθειες

Τα κάτω όρια του ήπατος μπορούν να προσδιορισθούν με

  • την ψηλάφηση

  • επίκρουση

  • ακρόαση

Όταν η διάταση του ήπατος είναι οξεία, η διάταση του ορογόνου προκαλεί πόνο ή έστω αίσθημα βάρους, και το ήπαρ γίνεται ευαίσθητο στην ψηλάφηση.

Σε χρόνια διάταση το ήπαρ γίνεται σκληρό και παύει να είναι ευαίσθητο.

Εάν η ηπατομεγαλία συνοδεύεται από διάταση των τραχηλικών φλεβών, υπάρχει είτε βλάβη της τριγλώχινας

  • είτε δεξιά

  • είτε μεικτή καρδιακή ανεπάρκεια

  • είτε συμπιεστική περικαρδίτιδα.

Σε βλάβη της τριγλώχινας το διογκωμένο ήπαρ πάλλεται. Ο παλμός είναι προσυστολικός σε στένωση και συστολικός σε ανεπάρκεια.