Λειτουργική κατάταξη των καρδιοπαθειών

Η σωματική ικανότητα του ασθενή εκφράζεται συμβατικά βάσει των κριτηρίων της Καρδιολογικής Εταιρείας της Νέας Υόρκης σε τέσσερις κατηγορίες

Κατηγορία Ι: Δεν υπάρχει περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας. Συνηθισμένη φυσική δραστηριότητα δεν προκαλεί αδικαιολόγητη κούραση, αίσθημα παλμών, δύσπνοια ή στηθαγχικό πόνο.

Κατηγορία ΙΙ: Μικρού βαθμού περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας. Σε ηρεμία, ο ασθενής νοιώθει άνετα, αλλά σε συνηθισμένη φυσική δραστηριότητα προκαλείται κούραση, αίσθημα παλμών, δύσπνοια ή στηθαγχικός πόνος.

Κατηγορία ΙΙΙ: Εμφανής περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας. Σε ηρεμία νοιώθει άνετα, αλλά η κούραση, το αίσθημα παλμών, η δύσπνοια ή ο στηθαγχικός πόνος εμφανίζονται και σε δραστηριότητα μικρότερη του συνηθισμένου.

Κατηγορία IV: Είναι αδύνατο να συνεχίσει οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα χωρίς δυσφορία. Ακόμα και σε ηρεμία μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας ή στηθηγχικού συνδρόμου. Αν επιχειρήσει οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα, αυξάνεται η δυσφορία.