Κυάνωση

Η κυάνωση μπορεί να είναι περιφερική και να σχετίζεται με χαμηλή καρδιακή παροχή, περιφερική αγγειοσυστολή και αίσθημα ψυχρότητας. Σ' αυτή την περίπτωση το μελάνιασμα οφείλεται σε υψηλή συγκέντρωση αναχθείσης αιμοσφαιρίνης στο φλεβικό αίμα του δέρματος, ο κορεσμός δε του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο είναι φυσιολογικός.

Στην πραγματική κεντρική κυάνωση, μειώνεται ο κορεσμός του αρτηριακού αίματος εξαιτίας είτε διαφυγής από τα δεξιά προς τα αριστερά (shunt) είτε πνευμονοπάθειας. Σ' αυτή την περίπτωση, τα άκρα του ασθενή είναι συχνά ζεστά.