Εύκολη κόπωση και καρδιοπάθειες

Το καρδιακό σύμπτωμα που αξιολογείται δυσκολότερα είναι η κούραση. Ενώ άλλα συμπτώματα της καρδιοπάθειας συνδέονται με εξωτερικές εκδηλώσεις, η κούραση είναι ολοκληρωτικά υποκειμενική. Μερικές φορές οφείλεται σε καρδιοπάθεια αλλά συνήθως τα αίτιά της είναι εξωκαρδιακά. Σπάνια αποτελεί το πρώτο ή το μοναδικό σύμπτωμα μιας σημαντικής οργανικής καρδιοπάθειας.

Συχνά συνοδεύει βαριά δεξιά καρδιοπάθεια και χαμηλή καρδιακή παροχή. Δύο πρόσθετοι παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση κούρασης είναι η αφυδάτωση εξαιτίας υπερβολικής θεραπείας με διουρητικά και η μείωση του καλίου.