Νυκτουρία, πολυουρία και καρδιοπάθειες

Η νυκτουρία είναι μερικές φορές το πρωιμότερο σύμπτωμα αυξημένης πίεσης του αριστερού κόλπου στην αριστερή κοιλιακή ανεπάρκεια ή στη στένωση της μιτροειδούς. Νυκτουρία είναι η μη φυσιολογική διούρηση μεγάλων ποσών ούρων τη νύχτα και όχι η αυξημένη συχνότητα ούρησης τη νύχτα (συχνουρία) όπως συμβαίνει σε πάθηση του προστάτη. Σε φυσιολογικές καταστάσεις η καρδιακή παροχή είναι αρκετή για την παροχή ικανοποιητικής ροής αίματος στους νεφρούς στη διάρκεια της ημέρας και επομένως η ούρηση τη νύχτα μειώνεται κατάλληλα στο ελάχιστο. Πιθανά ο μηχανισμός αυτός να διακόπτεται στα αρχικά στάδια της καρδιακής ανεπάρκειας εξαιτίας ανεπαρκούς καρδιακής παροχής.

Σε ασθενείς με παροξυσμική ταχυκαρδία οποιασδήποτε αιτιολογίας υπάρχει επίσης κάποια σχέση ανάμεσα στην καρδιακή λειτουργία και το ποσό των αποβαλλομένων ούρων. Μερικοί ασθενείς αποβάλλουν αυξημένο όγκο ούρων χαμηλού ειδικού βάρους μέσα σε 15 - 30 λεπτά από την έναρξη ενός επεισοδίου ταχυκαρδίας