Συμπτώματα συγγενών καρδιοπαθειών

Κεντρική κυάνωση

Η κεντρική κυάνωση παρατηρείται στο δέρμα, στους βλεννογόνους και στην γλώσσα. Συχνά συνοδεύεται από δύσπνοια και πιο σπάνια από πληκτροδακτυλία. Τα βρέφη εμφανίζουν κυάνωση συνήθως όταν κλαίνε. Ένα σχετικά σταθερό εύρημα που την ξεχωρίζει από την κυάνωση περιφερικής αιτιολογίας είναι ότι επιδεινώνεται μετά την κόπωση. Η κεντρική κυάνωση στις συγγενείς καρδιοπάθειες δηλώνει ότι αίμα χαμηλού κορεσμού σε οξυγόνο διέρχεται στο αρτηριακό σκέλος της κυκλοφορίας (δίχως προηγούμενη διέλευση από τους πνεύμονες).

Δύσπνοια

Σε αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά παρουσιάζεται πάντα και δύσπνοια προσπάθειας. Η ελαττωμένη οξυγόνωση του αίματος διεγείρει τους χημειοϋποδοχείς του καρωτιδικού σώματος και του αναπνευστικού κέντρου.

Συγκοπτικές κρίσεις

Παρατηρούνται σε παιδιά που πάσχουν από τετραλογία Fallot. Οι κρίσεις αυτές συμβαίνουν μετά από έντονη συγκινησιακή φόρτιση και οφείλονται στην προκαλούμενη εγκεφαλική ανοξία. Η ανοξία αυτή είναι αποτέλεσμα του σπασμού της υπερκοιλιακής ακρολοφίας της δεξιάς κοιλίας, ο οποίος διοχετεύει το αίμα μέσω της μεσοκοιλιακής επικοινωνίας από την δεξιά καρδιά στην αορτή.