Στεφανιαία νόσος και CRP

Η LDL χοληστερίνη είναι η γνωστή «κακή» χοληστερίνη που σε οξειδωμένη μορφή, διαπερνά τα εσωτερικά τοιχώματα των αρτηριών και εγκαθίσταται σε αυτά, δημιουργώντας την αθηροσκληρωτική πλάκα. Όσο πιο ελαττωμένη είναι η LDL χοληστερίνη τόσο καλύτερη είναι η πρόγνωση και η εξέλιξη του ατόμου. Πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν ότι η τιμή της LDL χοληστερίνης πρέπει να κυμαίνεται περί τα 70 mg% και εάν είναι δυνατόν, να βρίσκεται και λίγο χαμηλότερα.

Αναμφισβήτητα η μείωση της LDL χοληστερίνης είναι θετική εξέλιξη. Όμως, από μόνη της δεν είναι αρκετή, Χρειάζεται παράλληλα η αθηροσκληρωτική πλάκα να μη βρίσκεται σε κατάσταση φλεγμονής. Πώς, όμως, είναι δυνατόν αυτό να εξακριβωθεί;

Τα τελευταία χρόνια βρέθηκε ότι μια πρωτεΐνη που αυξάνει σε κάθε φλεγμονή είναι αυξημένη και σε περιπτώσεις φλεγμονής των αθηροσκληρωτικών πλακών. Όταν η πρωτεΐνη αυτή βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα από 3 mg%, τότε υπάρχει η βεβαιότητα ότι η αθηροσκληρωτική πλάκα βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας. Η πρωτεΐνη αυτή ονομάζεται C αντιδρώσα πρωτεΐνη και η διεθνής ονομασία της είναι CRP.

Έτσι, ο συνδυασμός της LDL χοληστερίνης μικρότερης των 70 mg% και της CRP μικρότερης των 3 mg% είναι ο επιδιωκόμενος συνδυασμός για κάθε ασθενή. Όμως, ύστερα από όλα αυτά, διατυπώνεται εύλογα η απορία του ασθενούς; «Δηλαδή, εάν έχω την LDL χοληστερίνη και τη CRP φυσιολογικές, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να είμαι απολύτως ήσυχος ότι δεν κινδυνεύω να πάθω οποιοδήποτε καρδιαγγειακό επεισόδιο;».

Η απάντηση είναι, δυστυχώς, όχι. Γιατί, εάν, π.χ., η πίεση δεν ρυθμίζεται σωστά και εάν ο τρόπος ζωής, γενικά, δεν είναι ο πρέπων, τότε τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά, αλλά και η CRP και η LDL δεν θα είναι καθόλου εύκολο να συγκρατηθούν στα φυσιολογικά όρια. Το κάπνισμα, η διατροφή με λιπαρά και κρέας, η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή είναι αποφασιστικοί παράγοντες που ρυθμίζουν την ποιότητα ζωής και το προσδόκιμο επιβίωσης κάθε ανθρώπου. Κατά συνέπεια, όλοι αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται συνεχώς υπόψη.

Συμπερασματικά, η χοληστερίνη CRP και η LDL είναι οι εξετάσεις εκείνες που απεικονίζουν την αύξηση των αθηροσκληρωτικών πλακών και την ύπαρξη πιθανής φλεγμονής τους. Οι τιμές της LDL χοληστερίνης και της CRP αποτελούν το «καμπανάκι» για περαιτέρω κλινική και εργαστηριακή διερεύνηση. Είναι το «καμπανάκι» για να αναθεωρήσει κάθε άνθρωπος τον λανθασμένο τρόπο ζωής του και για να ακολουθήσει, αν χρειάζεται, φαρμακευτική θεραπεία.