Η αξία καταπολέμησης των προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου για μείωση της στεφανιαίας νόσου

Ποια η αξία καταπολέμησης των προδιαθεσικών παραγόντων;

Ελάττωση της πιθανότητας νόσησης από στεφανιαία νόσο

Τι είναι στεφανιαία νόσος;

Είναι μια ομάδα κλινικών καταστάσεων που περιλαμβάνει την στηθάγχη, την ασταθή στηθάγχη, το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και τον αιφνίδιο θάνατο. Και οι τρεις καταστάσεις έχουν σαν υποκείμενη ανατομική αιτία την αθηροσκλήρυνση

Τι είναι αθηροσκλήρυνση;

Υπό την επίδραση των προδιαθεσικών παραγόντων επέρχεται δυσλειτουργία του ενδοθηλίου των στεφανιαίων αρτηριών. Εν συνεχεία η χοληστερίνη και ειδικά η LDL (κακή) χοληστερίνη εισέρχεται στο τοίχωμα του αγγείου και προσελκύει τα μονοκύτταρα που και αυτά προσλαμβάνουν χοληστερίνη. Έτσι σχηματίζεται η αθηρωματική πλάκα.

Γιατί η εκδηλώνεται στεφανιαία νόσος με διαφορετικές κλινικές εικόνες;

Η κλινική μορφή της στεφανιαίας νόσου εξαρτάται εάν υπάρχει ρήξη ή όχι της αθηρωματικής πλάκας. Η ρήξη της πλάκας ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια με αποτελέσμα το σχηματισμό θρόμβου και την μεγαλύτερη στένωση του αγγείου.

Είναι δυνατόν να μην προκληθεί ρήξη της πλάκας;

Ναι εάν μειώσουμε τους προδιαθεσικούς παράγοντες οι οποίοι αφ' ενός δημιουργούν την πλάκα και αφ' έτερου την κάνουν εύθρυπτη.

Ποιοι είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου;

H στεφανιαία νόσος βρίσκεται αρκετά συχνά σε άτομα που έχουν ένα η περισσότερους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου ήτοι:

  • Ηλικία (άνδρες >45 ετών, γυναίκες> 55 ετών

  • Κληρονομικότης (εμφάνιση στεφανιαίας νόσου σε πατέρα ή αδελφό σε ηλικία κάτω από 55 ετών, σε μητέρα ή αδελφή σε ηλικία κάτω από 65 ετών)

  • Υπερχοληστεριναιμία (LDL-''κακη''- χοληστερίνη πάνω από 130mg/dl)

  • HDL χοληστερίνη (καλή χοληστερίνη) κάτω από 35 mg/dl. Εάν η HDL χοληστερίνη είναι πάνω από 60 mg/dl αφαιρείται ένας προδιαθεσικός παράγων

  • Σακχαρώδης διαβήτης

  • Αρτηριακή υπέρταση (πάνω από 140/90 mmHg)

  • Κάπνισμα