Ανθεκτική υπέρταση

Ως ανθεκτική υπέρταση ορίζεται η αποτυχία επίτευξης  της επιθυμητής αρτηριακής πίεσης-στόχου (<140/90 mmHg), σε ασθενείς που συμμορφώνονται με τη λήψη τριών ή περισσοτέρων αντιϋπερτασικών φαρμάκων, στα οποία περιλαμβάνεται και ένα διουρητικό.

Η επίπτωση της ανθεκτικής υπέρτασης δεν είναι γνωστή, εντούτοις κλινικές μελέτες προτείνουν ότι μπορεί να έχει επίπτωση έως και στο 30% των ατόμων με υψηλή αρτηριακή πίεση. Η ανθεκτική υπέρταση αναγνωρίζεται να συνδέεται συχνά με υποκλινική βλάβη οργάνων και υψηλό επιπρόσθετο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η πρόγνωση των ασθενών με ανθεκτική υπέρταση δεν έχει αξιολογηθεί, ωστόσο θεωρείται ότι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι αυξημένος σε αυτούς τους ασθενείς επειδή συχνά έχουν ιστορικό μακροχρόνιας σοβαρής υπέρτασης  επιπλεγμένης με πολλαπλούς άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου όπως η παχυσαρκία, η άπνοια ύπνου, ο σακχαρώδης διαβήτης και η χρόνια νεφρική νόσος.

Η θεραπεία συνίσταται στην ανεύρεση του αίτιου, που είναι:

Υπερδιάγνωση:

 • Υπέρταση λευκής μπλούζας» (υπέρταση ιατρείου)

 • Ψευδουπέρταση σε ηλικιωμένους

 • Χρήση κανονικού περιβραχιονίου πιεσόμετρου σε πολύ παχύσαρκους ασθενείς

Μη συμμόρφωση του ασθενή στην χορηγούμενη αγωγή.

Υπερφόρτιση όγκου:

 • Υπερβολική πρόσληψη άλατος.

 • Προϊούσα νεφρική βλάβη (νεφροσκλήρωση).

 • Ανεπαρκής θεραπεία με διουρητικά.

Αίτια σχετιζόμενα με φάρμακα:

 • Χαμηλές δόσεις των αντιυπερατασικων φαρμάκων.

 • Ακατάλληλοι συνδυασμοί φαρμάκων.

 • Χορήγηση συμπαθομιμητικών φαρμάκων, αποσυμφορητικών φαρμάκων ρινός, χορήγηση αντιορεξιογόνων φαρμάκων, αντισυλληπτικών φαρμάκων από το στόμα, κορτιζόνης, ερυθροποιητίνης, αντικαταθλιπτικών, μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

 • Λήψη κοκαΐνης και παρεμφερών ουσιών, καφεΐνης

Αλλά αιτία:

 • Κάπνισμα

 • Επιτεινόμενη παχυσαρκία

 • Δευτεροπαθή αίτια αρτηριακής πίεσης