Επιπλοκές της αρτηριακής υπέρτασης

Ποιες οι επιπτώσεις της υπέρτασης;

Μία πίεση που παραμένει διαρκώς υψηλή αργά ή γρήγορα θα έχει σοβαρές επιπτώσεις. Έτσι μια μακροχρόνια αρρύθμιστη και παραμελημένη αρτηριακή υπέρταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και ανεπανόρθωτες βλάβες σε πολλά όργανα του ανθρώπου, τα λεγόμενα «όργανα στόχοι», που έχουν ζωτική σημασία στην αρμονική λειτουργία του οργανισμού. Αυτά τα όργανα με τις σχετικές βλάβες τους είναι:

 

  • Καρδιά: Υπερτροφία, έμφραγμα μυοκαρδίου, αρρυθμίες
  • Εγκέφαλος: Αρτηριοσκλήρυνση, αιμορραγία, εγκεφαλικά επεισόδια
  • Νεφροί: Νεφρική ανεπάρκεια
  • Οφθαλμοί: Αιμορραγίες, τύφλωση
  • Αορτή: Ανευρύσματα
  • Περιφερικές αρτηρίες: Αρτηριοσκλήρυνση, ανευρύσματα

Πέρα όμως από τις παραπάνω βλάβες που εγκαθίστανται σιγά-σιγά με τη πάροδο των ετών δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις υπερτασικές κρίσεις, δηλαδή απότομες αυξήσεις της πίεσης σε πολύ υψηλά επίπεδα, οι οποίες μερικές φορές επιφέρουν μοιραία αποτελέσματα.

Επειδή λοιπόν η αρτηριακή υπέρταση δεν είναι και τόσο αθώα όπως πολλοί πιστεύουν, διότι συνήθως υπάρχει «αθόρυβα» χωρίς συμπτώματα, «καλύτερα να προλαμβάνεις, παρά να θεραπεύεις».