Ινομυώδης δυσπλασία των νεφρικών αρτηριών

Η ινομυώδης δυσπλασία είναι μια μη αθηροσκληρυντική και μη φλεγμονώδης νόσος που προσβάλλει τις νεφρικές αρτηρίες και είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία νεφραγγειακής υπέρτασης.

Προσβάλλει νεότερους ασθενείς- ιδιαίτερα γυναίκες- μεταξύ 15 και 50 ετών και αντιστοιχεί περίπου στο 10% των περιπτώσεων νεφραγγειακής υπέρτασης.

Αγγειογραφική εικόνα ινομυώδους δυσπλασίας της νεφρικής αρτηρίας

Συνηθέστερα προσβάλλεται το μέσο και άπω τμήμα της νεφρικής αρτηρίας αλλά μπορεί να προσβληθούν και ενδονεφρικοί κλάδοι. Η ινομυϊκή δυσπλασία μπορεί επίσης να προσβάλλει και άλλες αρτηρίες όπως τις καρωτίδες, τις σπονδυλικές, τις λαγόνιες και τις μεσεντέριες.