Πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (torsades des pointes) και σύνδρομο μακρού QT

Γενικά

Στην ταχυκαρδία αυτή παρατηρείται εναλλαγή της μορφολογίας, του μεγέθους και του ηλεκτρικού άξονα των κοιλιακών συμπλεγμάτων QRS. Η κοιλιακή συχνότητα είναι αρκετά μεγάλη 150-200 σφύξεις/λεπτό, ή περισσότερο και χαρακτηριστικό των ανωμάλων και διευρυσμένων συμπλεγμάτων QRS  είναι ότι εμφανίζονται «δίκην ριπιδίου» και καταλήγουν σε οξεία κορυφή «ζενίθ» για μια ομάδα συστολών και σε οξύ ναδίρ για μια επόμενη ομάδα. Από την εναλλαγή της οξείας καταλήξεως προς τα πάνω και προς τα κάτω η πολύμορφη αυτή ταχυκαρδία είναι γνωστή και ως torsades des pointes

Είναι σοβαρή διαταραχή του καρδιακού ρυθμού και συχνά εμφανίζεται ως επιπλοκή μερικού ή πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού με ή χωρίς συγκοπτικές κρίσεις. Συνηθισμένο εύρημα πριν ή μετά την ταχυκαρδία είναι η παράταση του διαστήματος QT, η οποία πιθανόν να είναι υπεύθυνη για την εκδήλωση αυτής της αρρυθμίας.

Αίτια της πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας είναι:

  • Συγγενή, όπου ευρίσκεται σταθερά παρατεταμένο διάστημα QT και υπάρχει πάντοτε διέγερση του συμπαθητικού συστήματος. Περισσότερα....
  • Επίκτητα, με σταθερή παράταση του QT αλλά χωρίς διέγερση του αδρενεργικού συστήματος. Συνηθέστερες αιτίες είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, η υποκαλιαιμία, η λήψη αντιαρρυθμικών φαρμάκων όπως η κινιδίνη, η αμιωδαρόνη, κ.ά.